Port of Deventer

cc

Spring naar einde van Recente berichten

Port of Deventer

De Deventer haven is in oppervlakte één van de grootste binnenhavens van Nederland. Met de aanleg van een containerterminal, in combinatie met de ligging aan de IJssel en het nabijgelegen A1 Bedrijvenpark geeft de Port of Deventer het duurzaam vervoer over water een sterke impuls.

Spring naar begin van Recente berichten